Kinh tế

Trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn sôi động

FiinGroup cho rằng quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể không đột biến như năm 2020 nhưng vẫn sôi động do nhu cầu lớn từ thị trường.

Báo cáo về thị trường trái phiếu mới công bố, nhóm phân tích FiinGroup đánh giá, kênh huy động trái phiếu doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh và quy mô sớm tiệm cận với thị trường cổ phiếu.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành 5 năm gần đây. Ảnh: FiinGroup.
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành 5 năm gần đây. Ảnh: FiinGroup.

Ở góc độ cung, nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay rất lớn, nhưng năng lực đáp ứng vốn của hệ thống ngân hàng thương mại là không đủ. Theo đó, chủ trương chung của các cơ quan điều hành vẫn là ưu tiên kênh vốn trung, dài hạn qua trái phiếu và qua huy động trên thị trường cổ phiếu.

Yếu tố thứ hai, theo nhóm phân tích, là nhiều lĩnh vực hiện nay chịu tác động của Covid-19 làm ảnh hưởng tạm thời đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Do đó, nhu cầu tái cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn nợ vay theo hướng dài hạn hơn để phù hợp với dòng tiền kỳ vọng từ kinh doanh rất lớn. Điều này đặc biệt cần thiết với các doanh nghiệp không có tài sản thế chấp và khó có khả năng được ngân hàng gia hạn hay tăng hạn mức tín dụng.

Ở góc độ cầu, nhu cầu đầu tư và sở hữu trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng lên trong môi trường lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, các quy định mới, ví dụ giới hạn người mua trái phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, sẽ làm thay đổi đáng kể khả năng hấp thụ nguồn cung trái phiếu.

“Trên cơ sở đó, chúng tôi tin rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn sôi động nhưng về quy mô sẽ khó đạt được mức phát hành như năm 2020. Cơ cấu phát hành cũng được dự báo dịch chuyển đáng kể sang hình thức chào bán ra công chúng thay vì chỉ chiếm 6,5% trong tổng giá trị phát hành trong năm 2020 vừa qua”, báo cáo của FiinGroup cho biết.

Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 và 2019. Ảnh: FiinGroup.
Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 và 2019. Ảnh: FiinGroup.

Trong năm 2020, mặc dù có sự trầm lắng trong quý IV/2020 sau khi Nghị định 81 có hiệu lực, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung vẫn diễn ra rất sôi động. Giá trị phát hành mới đạt 429.500 tỷ đồng, tăng 28,3% so với năm 2019. Quy mô phát hành mới này giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên tương đương 15,1% GDP và 10,3% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng.

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn là những nhà phát hành lớn nhất với giá trị 162.000 tỷ đồng (38,5% tổng giá trị phát hành) tăng 100% so với năm 2019. Ở các nhóm ngành còn lại, bên cạnh nhóm ngân hàng và các tổ chức tài chính (chiếm 31,6%), lĩnh vực năng lượng cũng đang thu hút được sự chú ý với các chính sách khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Hình thức phát hành năm 2020 chủ yếu vẫn là phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức, nhất là các ngân hàng thương mại.

Minh Sơn – Vnexpress

Related Articles

Back to top button